LIÊN HỆ

.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TBDCD | Profesional Measuring Instruments 

JVPE Bldg, QSTC, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam

Hotline | 0911.15.90.19

Email | tbdcd@outlook.com

.

.

Thiết Bị Đo Chuyên Dụng | Professional Measuring Instruments ™